Tag Archives: sealant

September 27, 2016

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวซีลปั๊มลม (sealant)

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวซีล (sealant) ให้กับเครื่องปั๊มลมต่างๆ เครื่องปั๊มลมระบบโรตารี่ออยฟลัด ได้แก่ เครื่องปั๊มลมสกรูคู่ เครื่องปั๊มลมสกรูเดี่ยว เครื่องปั๊มลมโรตารี่เวน และเครื่องปั๊มลมสโครล เครื่องปั๊มลมเหล่านี้ จำเป็นต้องมีน้ำมันหล่อเลี้ยงในห้องอัดอากาศ โดยใช้น้ำมันเป็นตัวซีลระหว่างโลหะกับโลหะ คือ ระหว่างสกรูตัวผู้กับตัวเมีย ระหว่างตัวสกรูกับเสื้อสกรู ฯลฯ การซีลคือการอุดรอยต่อที่อยู่ระหว่างโลหะกับโลหะ

Air Compressor