Tag Archives: Bearing

October 7, 2016

เครื่องปั๊มลมขาดน้ำมันตอนเปิดเครื่อง

น้ำมันเครื่องน้อย (ขาดน้ำมัน) ขณะเปิดเครื่อง (lack of oil flow at start-up) ตลับลูกปืน (Bearing) ตลับลูกปืนที่อยู่ในหัวสกรู มีหน้าที่รักษาระยะเคลียแรนซ์ ของโรเตอร์ตลอดอายุการใช้งาน การสึกกร่อนของลูกปืน ขึ้นกับการออกแบบหัวสกรู เช่น จำนวนลูกปืน ชนิดของลูกปืน คุณภาพลูกปืน ฯลฯ และสภาพแวดล้อม เช่น  ความเร็วของรอบ แรงดันการทำงาน การกรองน้ำมัน และการระบายความร้อน ฯลฯ โดยปกติผู้ผลิตหัวสกรู จะออกแบบให้ลูกปืนมีอายุถึง 40,000 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น หรือ 5 ปีโดยประมาณ ทั้งนี้เราต้องหลีกเลี่ยงเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดความเสียหาย

Air Compressor