Tag Archives: แรงดันอากาศอัด

September 26, 2016

แรงดันลมยิ่งสูงยิ่งดี จริงหรออ ?????

แรงดันลมยิ่งมีแรงดันมาก ยิ่งแรงดันสูงจะยิ่งดี มันจริงหรือป่าว ??? ไม่เลย… แรงดันลมในระบบ ยิ่งมีแรงดันสูงยิ่งเปลือง ยิ่งสูงยิ่งมีปัญหา ต่างหากละ แรงดันที่สูงเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมในระบบมากขึ้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ แรงดันยิ่งสูง ความหนาของท่อ ของถังพัก จุดเชื่อมต่อต่างๆ ก็ต้องแข็งแรงยิ่งขึ้น การลงทุนวางระบบก็ต้องสูงขึ้นเช่นกัน วัสดุอุปกรณ์ เช่น สายลม หัวต่อลม วาล์ว ฯลฯ ต้องมีคุณภาพพอที่จะรองรับแรงดันนั้นได้ด้วย มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดการรั่วซึม แตกร้าว ทำให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆ

Air Compressor