Tag Archives: เครื่องอีดลม

August 2, 2016

การพัฒนาการของปั๊มลมสกรูคู่ Double screw air compressor

การพัฒนาการของสกรูคู่ รูปร่างลักษณะของเกลียวสกรู-จำนวนเกลียว (screw profile) ขนาดของเพลาสกรู ต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพัฒนาการของปั๊มลมสกรูคู่ ผู้ผลิตแต่ละค่ายต่างโฆษณาถึงจุดเด่นของสินค้าตนเอง เช่น ประหยัดพลังงานกว่า ได้ลมมากกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า ทนทานกว่า เงียบกว่า ฯลฯ

Air Compressor