Tag Archives: เครื่องอัดลมไม่ทำลม

August 24, 2016

เครื่องปั๊มลมเปิดไม่ได้และเครื่องปั๊มลมไม่ทำลม

เครื่องปั๊มลมเปิดไม่ได้,เครื่องปั๊มลมไม่ทำงาน และ เครื่องปั๊มลมไม่ทำลม ไม่ว่าเครื่องปั๊มลมจะเปิดไม่ได้ สตาร์ทไม่ได้ หรือ เครื่องปั๊มลมไม่ยอมทำงาน ไม่ยอมทำลมออกมา ก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เครื่องปั๊มลมใช้งานไม่ได้ สิ่งที่เราต้องทำก่อนอย่างแรกเลย คือ ต้องหาสาเหตุที่ทำเครื่องปั๊มลมสตาร์ไม่ติดหรือไม่ทำงาน

Air Compressor