Tag Archives: หล่อเย็นปั๊มลม

September 28, 2016

น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อเย็นให้ปั๊มลม (coolant)

น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อเย็นให้ (coolant) ปั๊มลม ในกระบวนการอัดอากาศ ในกระบวนการอัดอากาศนั้น จะเกิดความร้อนขึ้นโดยธรรมชาติ ยิ่งอัดมากยิ่งร้อนมาก ไม่เกี่ยวกับการเสียดสีใดๆ ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจสูงถึง 200 องศาเซลเซียส น้ำมันที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงภายในหัวสกรู จะเป็นตัวนำความร้อนนั้นไประบายทิ้ง เหมือนน้ำระบายความร้อนของรถยนต์ โดยน้ำมันจะถูกดูดหมุนเวียนเอาความร้อนออกมา ระบายทิ้งลงที่แผงคูลเลอร์ (เหมือนหม้อน้ำรถยนต์) น้ำมันที่ดีต้องมีคุณสมบัดซึมซับความร้อนได้เร็ว

Air Compressor