Tag Archives: หล่อลื่นปั๊มลมสกรู

September 27, 2016

น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อลื่นปั๊มลม (lubricate)

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่น (lubricate) เครื่องจักรกลต่างๆในปั๊มลม เครื่องจักรกลต่างๆที่ต้องการการหล่อลื่น น้ำมันจะทำตัวเป็นฟิล์มบางๆเคลือบไปที่ผิวสกรู ผิวเสื้อสกรู เม็ดลูกปืน ตลับลูกปืนต่างๆ ตัวฟิล์มจะป้องกันไม่ให้โลหะกับโลหะเสียดสีกันโดยตรง ตัวฟิล์มนี้ละที่สำคัญที่สุด หากฟิล์มบางลง หรือเสื่อมสภาพตามอายุน้ำมันเอง จะทำให้โลหะกับโลหะเสียดสีกันได้ จะทำให้เกิดผลตามมามากมาย เช่น มีความร้อนสูงขึ้น สั่นสะเทือนมากขึ้น เสียงดังมากขึ้น สึกหรออย่างรวดเร็ว

Air Compressor