Tag Archives: วางแแผนการใช้อัดอากาศ

August 15, 2016

การวางแผนใช้เครื่องปั๊มลมอย่างชาญฉลาด

การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการ การวางแผนการใช้เครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลม มีประโยชน์อย่างไง เรามาดูกัน การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ – ควรให้เครื่องที่มีกำลังการผลิตมากกว่า เป็นตัวหลักในการทำงานและเครื่องขนาดรองลงเป็นตัวเสริมโหลด – เลือกเดินเครื่องที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นตัวหลัก เพราะจะใช้พลังงานน้อยกว่า – ใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติควบคุมการทำงานเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการจัดการโหลด

Air Compressor