Tag Archives: ลดแรงดันเครื่องปั๊มลม

August 8, 2016

การลดแรงดันการผลิตอากาศอัดของเครื่องปั๊มลม

แนวทางลดการสูญเสียเนื่องจากการผลิตและใช้อากาศอัดที่ความดันสูงเกินจำเป็น โรงงานมักจะเข้าใจผิดว่า การผลิตแรงดันอากาศอัดที่ความดันสูงๆ แล้วให้เครื่องหยุดพักในลักษณะแบบไร้โหลด จะทำให้เครื่องได้หยุดพักและใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งก็เป็นความจริง เครื่องอัดอากาศที่ทำงานในลักษณะไร้โหลดเป็นการที่มอเตอร์กินไฟแต่ไม่ได้จ่ายอากาศอัดออกมา อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั่วๆ ไป

Air Compressor