Tag Archives: ปัญหาฟองต่อปั๊มลม

October 3, 2016

น้ำมันเครื่องต้องมีคุณสมบัติต้านการเกิดฟอง

น้ำมันเครื่องปั๊มลมต้องมีคุณสมบัติต้านการเกิดฟอง เราลองมาจินตนาการว่า ถ้าใช้ผงซักฟอกที่มีฟองมากๆกับเครื่องซักผ้า เวลาเครื่องปั่นผ้าจะมีฟองฟูล้นออกจากเครื่อง ไม่เพียงเลอะเทอะเท่านั้น แต่มันคือการสูญเสียสารซักล้างไปด้วย ทำให้เราซักผ้าได้ไม่สะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปั๊มลมก็เหมือนกัน น้ำมันจะถูกปั่นเวียนเข้า-ออกถังพักตลอดเวลา หากน้ำมันเกิดฟองมาก ปริมาณน้ำมันก็จะหายไปจากระบบ น้ำมันอาจไม่เพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงระบบ

Air Compressor