Tag Archives: น้ำมันเครื่องปั๊มลม

October 5, 2016

น้ำมันปั๊มลมสกรู-screw air compressor

น้ำมัน ปั๊มลมหรือน้ำมันเครื่องอัดอากาศเป็นน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ทำงานภาย ใต้ความร้อนสูงตลอดเวลา เนื่องจากการอัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นย่อมก่อให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งเป็นน้ำมันที่ผู้เลือกใช้จำเป็นต้องให้ความสนใจในการเลือกใช้และดูแล รักษาอย่างเหมาะสมโดยเราสามารถแบ่งประเภทน้ำมันปั๊มลมตามชนิดน้ำมันพื้นฐาน ดังนี้ 1.น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป น้ำมันเครื่อง 2.น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง ได้แก่ น้ำมันปั๊มลมที่ออกแบบใช้เครื่องปั๊มลมโดยเฉพาะ 3.น้ำมันปั๊มลมสังเคราะห์ ได้แก่ น้ำมันปั๊มลมที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ชนิดต่างๆ

Air Compressor
August 25, 2016

เครื่องปั๊มลมกินน้ำมันทำอย่างไงดี

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำมันและเครื่องปั๊มลม   เครื่องปั๊มลมและน้ำมันเป็นสิ่งที่คู่กัน ขาดน้ำมันไปปั๊มลมก็ทำงานไม่ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเครื่องปั๊มลมกับน้ำมันก็มีหลายสาเหตุ ตัวอย่าง ลูกค้าบางคนถ่ายน้ำมันเองแล้วปั๊มลมร้อนกว่าเดิม ใช้น้ำมันผิดเบอร์ เช่น เอาน้ำมันปั๊มลมลูกสูบ ไปใส่ปั๊มลมสกรู

Air Compressor
November 6, 2012

น้ำมันเครื่องปั๊มลม เชลล์ (CORENA)

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำักัด เป็นผู้จำหน่าย น้ำมันเครื่องปั๊มลม, น้ำมันเครื่องอัดลม, น้ำมันเครื่องอัดอากาศ แบบสกรู ( Screw Air Compressor ) ใช้ได้กับ ปั๊มลมทุกยี่ห้อ ได้แก่ August, Comptech, Sullair, Airman, ELGI, Atlas copco, Ingersoll rand, Boomwade, Fusheng,  Swan, Hitachi, Kaeser, Kobelco, Rotocomp, Mitsui seiki, Boge, Mark, Puma, Ceccato, Champion, Quincy

SHELL Lubricant