Tag Archives: น้ำปนไปกับลมมาก

September 22, 2016

ปัญหาเครื่องปั๊มลม-สาเหตุที่น้ำปนไปกับลม

สาเหตุที่น้ำปนไปกับลมคืออะไร น้ำที่เกิดขึ้นมาจากไหน แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร “น้ำที่ค้างอยู่ในถังพักลม” เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดน้ำเข้าไปเจือปนในระบบลม โดยปกติธรรมชาติของอากาศ เมื่ออยู่รวมกันก็จะเกิดการควบแน่น จากอากาศกลายเป็นน้ำ หากถ้าเราไม่ระบายน้ำที่อยู่ในถังลมเลย ก็จะให้น้ำไปตามลมอย่างแน่นอน

Air Compressor