Tag Archives: จุดวาบไฟสูง

September 30, 2016

น้ำมันเครื่องต้องมีจุดวาบไฟสูง และ ดัชนีความข้นใสสูง

น้ำมันเครื่องของปั๊มลมต้องมีจุดวาบไฟสูง และ ดัชนีความข้นใสสูง น้ำมันเครื่องต้องมีจุดวาบไฟสูง  จุดวาบไฟ คือ อุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันเปลี่ยนเป็นไอ พร้อมที่จะลุกวาบเมื่อมีประกายไฟ ข้อนี้จึงเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง  การพร่องของน้ำมันเครื่อง หรือหมดเร็วไปด้วย เกิดจาก การระเหยของน้ำมันเครื่อง น้ำมันที่ดีต้องมีจุดวาบไฟสูง ยิ่งสูงยิ่งดีครับ ปกติจุดวาบไฟจะอยู่ประมาญ 160-320 องศาเซลเซียส

Air Compressor