Tag Archives: ความเหนียวน้ำมันปั๊มลม

October 4, 2016

น้ำมันเครื่องต้องมีความเหนียว ยึดเกาะดี ซะล้าง และกระจายสิ่งสกปรก

น้ำมันเครื่องปั๊มลมจะต้องมีความเหนียว ยึดเกาะดี ซะล้าง และกระจายสิ่งสกปรก ความหนืดของน้ำมันเครื่องคืออะไร ความหนืดเป็นหลักสำคัญของน้ำมันหล่อลื่น โดยเป็นการวัดความข้นของของเหลวหรือแรงต้านต่อการไหลเท ตัวอย่างเช่น น้ำผึ้งข้นหนืดและน้ำเหลว ความหนืดของน้ำผึ้งจะสูงกว่าน้ำ ความหนืดของน้ำมันเครื่องต้องสอดคล้องกับอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม หากข้นหนืดเกินไปขณะที่เครื่องยนต์เย็น น้ำมันเครื่องจะไม่สามารถไหลเวียนและจะทำให้การหล่อลื่นเครื่องยนต์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SHELL Lubricant