ไส้กรอง Donaldson

ไส้กรอง Donaldson เทคโนโลยี จากประเทศอเมริกา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นไส้กรองที่สามารถเทียบได้กับ ทุกรุ่น ทุกขนาด