สายพานไทม์มิ่ง Timing belt

สายพานไทม์มิ่ง, สายพานราวลิ้น, Timing belt ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม