สายพานร่องวี แบบหุ้มด้วยผ้าใบ

สายพานร่องวี แบบหุ้มด้วยผ้าใบ