ปั๊มลม August 18.5 KW – 25 HP

จำหน่ายปั๊มลม August 18.5 KW – 25 HP

ปั๊มลมสกรู AUGUST SFC22ปั๊มลม August SF18.5 A-D ( 18.5 KW – 25 HP )

ปั๊มลม แบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications ปั๊มลม August 18.5 KW – 25 HP