ไส้กรองไฮดรอลิก MANN HYDRAULIC FILTER

ไส้กรอง Mann เทคโนโลยี จากประเทศเยอรมัน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นไส้กรองที่สามารถเทียบได้กับ ทุกรุ่น ทุกขนาด

ไส้กรองไฮดรอลิก Mann

Hydraulic Filter

MANN+HUMMEL has been a specialist for filtration applications in vehicles, mobile plant and mechanical engineering for more than 60 years. In the aftermarket our filter elements are known and recognised worldwide under the MANN-FILTER brand.

MANN-FILTER filter elements stand for OEM quality and maximum reliability during operation. MANN-FILTER products are now available for a variety of hydraulic applications. They meet the latest technical requirements regarding filtration technology,

MANN-FILTER hydraulic filters guarantee you:
• High values
• High stability
• High dirt holding capacity
• High collapse bursting  pressure
• Low initial differential pressure
• Universal use
• High economy

Specifications ไส้กรองไฮดรอลิก Mann