ไส้กรองน้ำมันเครื่อง MANN OIL FILTER

ไส้กรอง Mann เทคโนโลยี จากประเทศเยอรมัน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นไส้กรองที่สามารถเทียบได้กับ ทุกรุ่น ทุกขนาด

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง MANN

ประสิทธิภาพในการคุ้มครองเครื่องยนต์

ในระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ ผลพลอยได้จากการขบวนการเผาไหม้ เช่น เขม่าและคาร์บอนได้ลอดออกมาที่น้ำมันเครื่อง สารกัดกร่อนเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ถ้าไม่ได้กำจัดออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไส้กรองน้ำมันเครื่องทำหน้าที่ดักจับสิ่งปนเปื้อนอันตราย ซึ่งอาจจะเล็ดลอดไปยังเครื่องยนต์ผ่านฝาปิดน้ำมันเครื่องที่ด้อยประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ และฝาปิดแบบก้านจุ่ม

นอกจากน้ำมันเครื่องแล้ว ไส้กรองน้ำมันเครื่อง MANN ยังใช้ในการกรองน้ำมันชนิดอื่น ๆ เช่น น้ำมันไฮดครอลิค หรือ ที่ท่อส่งต่าง ๆ .

หมายเหตุสำคัญ: ไส้กรองทุกตัวมีอายุการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องเครื่องจักรควรจะเปลี่ยนไส้กรองตามช่วงระยะเวลาที่ทางผู้ผลิดเครื่องจักรหรือพาหนะกำหนดไว้

Specifications ไส้กรองน้ำมันเครื่อง MANN OIL FILTER