เครื่องอัดลม August 37 KW – 50 HP

จำหน่ายเครื่องอัดลม August 37 KW – 50 HPปั๊มลมสกรู August_SF45A-D

เครื่องอัดลม แบบสกรู August SF37A-D ( 37 KW – 50 HP )

เครื่องอัดลม แบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications เครื่องอัดลม August 37 KW – 50 HP