เครื่องอัดลม แบบสกรู August 45 KW – 60 HP

จำหน่ายเครื่องอัดลม แบบสกรู August 45 KW – 60 HP

เครื่องอัดอากาศ August SF75A-D

เครื่องอัดลม แบบสกรู August SF45A-D ( 45 KW – 60 HP )

เครื่องอัดลม แบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications August 45 KW – 60 HP