เครื่องปั๊มลม August 75 KW – 100 HP

จำหน่ายเครื่องปั๊มลม August 75 KW – 100 HP

August_SF75A-D

เครื่องปั๊มลม แบบสกรู August SF75A-D ( 75 KW – 100 HP )

เครื่องปั๊มลม แบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications August SF75A-D ( 75 KW – 100 HP )