เครื่องปั๊มลม แบบสกรู August 55 KW – 75 HP

จำหน่ายเครื่องปั๊มลม แบบสกรู August 55 KW – 75 HP

August_SF75A-D

เครื่องปั๊มลม แบบสกรู August SF55A-D ( 55 KW – 75 HP )

เครื่องปั๊มลม แบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications  August SF55A-D ( 55 KW – 75 HP )