ปั้มลม Rotary แบบสกรู August 200 KW – 270 HP

จำหน่ายปั้มลม Rotary แบบสกรู August 200 KW – 270 HP

August SF250A-D 350 HP

August SF250A-D 350 HP

ปั้มลม Rotary แบบสกรู August SF200A-D ( 200 KW – 270 HP )

ปั้มลม Rotary แบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications Rotary แบบสกรู August 200 KW – 270 HP