ปั้มลม August 7.5 KW – 10 HP

จำหน่ายปั้มลม August 7.5 KW – 10 HP

ปั๊มลมสกรู AUGUST SFC22

 ปั้มลม August SF7.5 A-D ( 7.5 KW – 10 HP )

ปั้มลมแบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications August 7.5 KW – 10 HP