ปั้มลม August 11 KW – 15 HP

จำหน่ายปั้มลม August 11 KW – 15 HP

จำหน่ายเครื่องอัดอากาศ August_SF11A-D

ปั้มลม August SF11 A-D ( 11 KW – 15 HP )

ปั้มลมแบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications August SF11 A-D ( 11 KW – 15 HP )