ปั้มลม แบบสกรู August 15 KW – 20 HP

จำหน่ายปั้มลม แบบสกรู August 15 KW – 20 HP

จำหน่ายเครื่องอัดอากาศ August_SF11A-D

ปั้มลม แบบสกรู August SF15 A-D ( 15 KW – 20 HP )

ปั้มลม แบบสกรู (Screw Air Compressor) เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน

Specifications August 15 KW – 20 HP