NEWS & EVENTS

January 25, 2012

สายพาน เครื่องปั๊มลม

สายพานเครื่องปั๊มลม เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม โรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการส่งกำลัง มีความชื่นชอบในการใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจาก ดูแล และ บำรุงรักษา ได้ง่าย อุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาไม่แพงมากนัก และที่สำคัญ น้ำหนักเบา

สายพานเครื่องปั๊มลม ใช้ได้กับเครื่องอัดลม ทุกยี่ห้อ ทุกประเภท ด้วยราคาคุ้มค่ากับความคงทน เราควรเลือกยี่ห้อ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งประเทศที่เด่นในด้านนี้ คือ ประเทศเยอรมัน จากประสบการณ์ ที่ใช้งานมา OPTIBELT เป็น ยี่ห้อที่ใช้งานได้นาน คงทน แข็งแรง ระยะเวลาในการเปลี่ยนนาน กว่า ยี่ห้ออื่น ๆ

สายพาน optibelt

สนใจสินค้า ติดต่อได้ ที่ 081-645-9576 ( มนตรี ) หรือ ติดต่อผ่านทางแบบฟอร์ม เพื่อสอบถามราคา

Optibelt , , , ,