NEWS & EVENTS

August 17, 2016

7 วิธีลดพฤติกรรมการใช้เครื่องปั๊มลมไม่เหมาะสม

การลดพฤติกรรมการใช้เครื่องปั๊มลมที่ไม่เหมาะสม 7 ประการ พฤติกรรมของพนักงานที่ใช่เครื่องปั๊มลมนั้นบางอย่างก็มีผลกระทบทำให้เครื่องปั๊มลมสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น แล้วพฤติกรรมแบบไหนกันละที่ทำให้ปั๊มลมสิ้นเปลืองพลังงาน เสียค่าไฟมากขึ้นโดยไม่จำเป็นละ บทความนี้จึงนำเสนอการลดพฤติกรรมใช้เครื่องปั๊มลมไม่เหมาะสม 7 ประการ

Air Compressor
August 15, 2016

การวางแผนใช้เครื่องปั๊มลมอย่างชาญฉลาด

การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการ การวางแผนการใช้เครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลม มีประโยชน์อย่างไง เรามาดูกัน การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ – ควรให้เครื่องที่มีกำลังการผลิตมากกว่า เป็นตัวหลักในการทำงานและเครื่องขนาดรองลงเป็นตัวเสริมโหลด – เลือกเดินเครื่องที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นตัวหลัก เพราะจะใช้พลังงานน้อยกว่า – ใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติควบคุมการทำงานเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการจัดการโหลด

Air Compressor
August 11, 2016

วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยความร้อนทิ้งจากเครื่องปั๊มลม

การนำความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลมกลับมาใช้งาน พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องปั๊มลมใช้นั้นจะแปรเป็นรูปพลังงานสองส่วน คือ แปรเป็นรูปพลังงานอากาศอัด และพลังงานความร้อน ซึ่งพลังงานความร้อนนี้สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้ถึง 94 %เมื่อเทียบกับพลังงานที่ปลายเพลา ที่เหลือเป็นพลังงานความร้อนแผ่ 2% และเป็นพลังงานอากาศอัด 4%

Air Compressor
August 9, 2016

แค่ปรับปรุงท่อเมนก็ประหยัดพลังงานเครื่องปั๊มลมได้

การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัดของเครื่องปั๊มลมเพื่อลดการใช้พลังงาน นักออกแบบจะออกแบบระบบท่อเมนให้เหมาะสมกับเครื่องจักรนั้นๆ แต่เมื่อเศรษฐกิจของโรงงานดีขึ้น มีการขยายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ความต้องการปริมาณอากาศอัดจึงมีมากขึ้น ทางโรงงานก็มักแก้ปัญหาโดยซื้อเครื่องอัดอากาศเพิ่ม โดยไม่ได้คำนึงถึงขนาดท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด ว่าท่อมีความเหมาะสมหรือเพียงพอกับสภาวะการจ่ายอากาศอัดหรือไม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียความดัน

Air Compressor
August 8, 2016

วิธีประหยัดพลังงานเครื่องปั๊มลมในโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรการและแนวทางการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแล้วโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้ระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิตหลายกระบวนการต่าง เช่น การใช้ลมขับกระบอกสูบเครื่องพิมพ์ผ้า การพ่นสีรถยนต์ เป็นต้น เพราะลมเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีอันตราย ระบบอากาศอัดเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก เนื่องจากต้องการความดันของอากาศอัดสูงและต้นทุนการผลิตอากาศอัดจะยิ่งสูงขึ้นหากมีการรั่วไหลในระบบ

Air Compressor
August 8, 2016

วิธีลดอุณหภูมิอากาศให้เครื่องปั๊มลม

การลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ อุณหภูมิของอากาศที่ต่ำย่อมมีความหนาแน่นของอากาศมากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิสูง และเมื่ออัดเข้าไปแล้วย่อมได้เนื้ออากาศอัดที่มากกว่าเช่นกัน ปกติโรงงานจะติดตั้งเครื่องอัดอากาศเป็นศูนย์รวมหลายๆ ชุด หากมีการต่อท่อดักซ์ระบายความร้อนทิ้งออกนอกอาคารไม่เหมะสมจะการระบายความร้อนของระบบอัดอากาศไม่ดีพอ

Air Compressor
August 8, 2016

การลดแรงดันการผลิตอากาศอัดของเครื่องปั๊มลม

แนวทางลดการสูญเสียเนื่องจากการผลิตและใช้อากาศอัดที่ความดันสูงเกินจำเป็น โรงงานมักจะเข้าใจผิดว่า การผลิตแรงดันอากาศอัดที่ความดันสูงๆ แล้วให้เครื่องหยุดพักในลักษณะแบบไร้โหลด จะทำให้เครื่องได้หยุดพักและใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งก็เป็นความจริง เครื่องอัดอากาศที่ทำงานในลักษณะไร้โหลดเป็นการที่มอเตอร์กินไฟแต่ไม่ได้จ่ายอากาศอัดออกมา อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั่วๆ ไป

Air Compressor
August 6, 2016

วิธีลดลมรั่วในโรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางลดการสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหลของอากาศอัด หากทดสอบการรั่วไหลแล้วอัตราการรั่วเกินกว่า 5% โรงงานควรดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามมา เช่น ใช้พลังงานมากเกินจำเป็น ทำสูญเสียเงินมาก ทำให้แรงดันตก ใช้เครื่องปั๊มลมมากเกินไป ประโยชน์ของการลดการรั่วไหลของอากาศอัด 1) ลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 2) ลดปัญหาแรงดันอากาศตก 3) ลดการใช้งานของเครื่องอัดอากาศ 4) ลดต้นทุนการใช้พลังงานในส่วนของระบบอัดอากาศ

Air Compressor
August 4, 2016

August – Screw Air Compressor เครื่องปั๊มลมคุณภาพมาตรฐานสากลจากประเทศเยอรมัน

Screw Air Compressor High Technology From GERMANY เครื่องอัดลมแบบสกรู เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน บริษัทของเราเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องปั้มลม เครื่องอัดลม ยี่ห้อ AUGUST ซึ่งเป็นปั้มลมนำเข้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมัน ทำให้ทำลมได้มาตรฐานสากล เราจึงกล้ารับประกันตัวเครื่อง 5 ปีเต็ม โดยมีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกสรร มีตั้งแต่รุ่นเล็ก 10 HP ไปจนถึงใหญ่ 250 HP 

Air Compressor
August 2, 2016

การพัฒนาการของปั๊มลมสกรูคู่ Double screw air compressor

การพัฒนาการของสกรูคู่ รูปร่างลักษณะของเกลียวสกรู-จำนวนเกลียว (screw profile) ขนาดของเพลาสกรู ต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพัฒนาการของปั๊มลมสกรูคู่ ผู้ผลิตแต่ละค่ายต่างโฆษณาถึงจุดเด่นของสินค้าตนเอง เช่น ประหยัดพลังงานกว่า ได้ลมมากกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า ทนทานกว่า เงียบกว่า ฯลฯ

Air Compressor