NEWS & EVENTS

November 6, 2012

อะไหล่เครื่องปั้มลม PUMA

บริษัทเรานำเข้าและจำหน่ายอะไหล่ปั๊มลม PUMA เช่น ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันไฮโดรลิค, น้ำมันเครื่องปั๊มลม, Main line Filter, Filter Housing ซึ่งสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ

ปั๊มลมแบบสกรู รุ่นใหม่

SAS-100 SAS-150
SAS-200 SAS-300
SAS-500 SAS-750
SAS-1000

Oil Flood screw Type:

SPS 50 SPS 75 SPS 100
SPS 150 SPS 200 SPS 300
SPS 400 SPS 500 SPS 600
SPS 750 SPS 1000 SPS 1200
SPS 1500 SPS 1750 SPS 2150
SPS 2700 SPS 3350 SPS 4200
SPS 4750 SPS 5400 SPS 6000
SPS 6600
Donaldson, Mann Filter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,