ไส้กรอง

January 18, 2012

การเลือกใช้และซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง

หน้าที่ของไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)   1.  ดักจับสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายกับชื้นส่วนของเครื่องยนต์ 2.  ลดการสึกหลอของเครื่องยนต์อันเนื่องจาก สิ่งสกปรกที่ปะปนในน้ำมันเครื่อง 3.  ยึดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ เพราะนำ้มันเครื่องสะอาด สามารถเข้าไป หล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ได้อย่างทั่วถึง 4.  คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่อง

ไส้กรอง