บทความ

June 14, 2017

IP มอเตอร์ ความหมายค่า IP

IP มอเตอร์ บอกอะไรบ้าง มีความหมายอย่างไร ??? มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น (ความหมายค่า IP) IP ที่มีเลขต่างๆกันไป มีความหมายอย่างไรบ้าง สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อมูลหน้านี้ได้เลย มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น (IP) คือ มาตรฐานที่บ่งบอกถึงความสามารถในการกันน้ำและกันฝุ่น อ้างอิงจากมาตรฐาน IEC60529 ระบบการป้องกันน้ำ และ ฝุ่น (Dust and water protection)

บทความ
January 18, 2012

การเลือกใช้และซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่อง

หน้าที่ของไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)   1.  ดักจับสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายกับชื้นส่วนของเครื่องยนต์ 2.  ลดการสึกหลอของเครื่องยนต์อันเนื่องจาก สิ่งสกปรกที่ปะปนในน้ำมันเครื่อง 3.  ยึดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ เพราะนำ้มันเครื่องสะอาด สามารถเข้าไป หล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ได้อย่างทั่วถึง 4.  คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่อง

ไส้กรอง