NEWS & EVENTS

July 30, 2016

ถังพักลม ถังแรงดันลม ถังเก็บลม สำหรับ เครื่องปั๊มลม

ถังพักลม ถังแรงดันลม ถังพักน้้ำ (Air Tank) สำหรับ เครื่องปั๊มลมสกรู (Screw air compressor)

ถังพักลม หรือ ถังพักน้ำ มีหน้าที่ในการเก็บอากาศที่ส่งมาจากเครื่องอัดอากาศ หรือ เครื่องปั๊ม (Air Compressor) ก่อนที่จะจ่ายต่อไปผ่านเครื่องทำให้อากาศแห้ง (Air dryer) ก่อนที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโรงงาน ถังลมอัดโดยทั่วไปนั้นจะทำจากเหล็กที่สามารถทนแรงดันมากกว่า 15 bar จะขึ้นอยู่กับขนาดของปริมาณที่ต้องการอัดอากาศเข้า ขนาดความหนาของเหล็กก็จะต่างกันออกไป เพื่อให้ทนแรงดันของอากาศได้ 

Refrigerant dryer system Configuration Diagram

ลมอัดที่ออกมาจาก เครื่องปั๊ม (Air Compressor) จะถูกเก็บไว้ในถังเก็บลม (Air Tank) ที่ทำจากแผ่นเหล็ก ซึ่งนำมาเชื่อมต่อกัน โดยอาจจะติดตั้งไว้ในแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้ จุดประสงค์หลักๆของถังเก็บลมก็คือ เพื่อเป็นการลดภาระในการทำงานของคอมเพรสเซอร์

air receiver tank

การเลือกถังเก็บลมให้เหมาะสมกับปั๊มลม

หลักการเลือก คือ ใ้ช้อัตราการผลิตลมหารด้วย 5 เช่น ปั๊มลม 10 แรงม้า มีอัตราการผลิตลมที่ 1,500 ลิตรต่อนาที (หาร 5 = 300) เพราะฉะนั้นปั๊มลม 10 แรงม้าใช้ถังพักลมมขนาด 300 ลิตร

AIR Tank , , , , , , , , , ,