NEWS & EVENTS

August 19, 2016

วิธีการดูแลรักษาปั๊มลม air compressor

วิธีการดูแลรักษาปั๊มลม air compressor รู้ก่อนไปใช้งานจริง 

1.ตรวจสอบน๊อตว่าขันแน่นทุกตัว เช่น น๊อตยึดมู่เล่ย์, น๊อตยึดมอเตอร์ เป็นต้น

2.การติดตั้งและตรวจเช็คสายพาน (ปั๊มลมชนิดสายพาน)

วิธีทำการตรวจเช็คสายพาน ใช้วิธีกดสายพานตรงกลางระหว่างมู่เล่ย์ และ หัวปั๊มลม โดยให้หย่อนได้ประมาณ 1 – 1.5 เซ็นติเมตร หากสายพานตึงเกินไป จะทำให้หัวปั๊มลมทำงานเพิ่มมากขึ้น,มอเตอร์ร้อน และสายพานขาดหากสายพานหลวมหรือหย่อนเกินไป ก็จะทำให้สูญเสียพลังงาน,สายพานหลุด และ ทำให้เกิดอันตรายได้

3.ติดตั้งกรองอากาศก่อนใช้งานปั๊มลม

ใส่ชุดกรองอากาศที่หัวปั๊มเพื่อกันฝุ่นจากการดูดลมเข้าไปอัดเพื่อใช้งาน

4.การติดตั้งปั๊มลมควรติดตั้งในพื้นที่ๆเหมาะสม

ไม่ควรติดตั้งปั๊มลมในพื้นที่ๆลาดชัน และ ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี เพราะจะทำให้ความร้อนสะสมในบริเวณนั้นสูงขึ้น และ ทำให้อุณหภูมิบริเวณโดยรอบปั๊มลมร้อนเกินไป

5.ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง (ที่หัวปั๊ม) ให้อยู่ในระดับครึ่งหนึ่งของตาแมวน้ำมันอยู่เสมอ

หากน้ำมันเครื่องในหัวปั๊มลมมีไม่ถึงค่าที่กำหนด ควรเติมน้ำมันเครื่องปั๊มลม (ชนิดเดิม) เพื่อป้องกันการสึกหรอ

6.ควรเดินเครื่องทุกวัน

7.ถ่ายน้ำใต้ถังลม

ควรเปิดวาล์วเดรนน้ำใต้ถังอัดลมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้ของถังลม

8.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 500 ชั่วโมง หรือ เมื่อสีของน้ำมันเริ่มจะมีคล้ำขึ้น

9.เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้อง

ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องของปั๊มลม เพราะหากเติมน้ำมันหล่อลื่นชนิดอื่นเข้าไปผสม อาจจะส่งผลไม่ดีกับชิ้นส่วนภายในปั๊มลมได้

10.หมั่นตรวจสอบทำความสะอาดภายนอกปั๊มลม

ควรทำความสัอาดปั๊มลมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรบ้าง เช่นน้ำมันรั่ว หรือ ฝุ่นที่จะเข้าไปในตัวเครื่องก่อให้เกิดสิ่งสกปรกสะสม

Credit : http://www.ปั๊มลมราคาถูก.com.com/article/1/วิธีการดูแลบำรุงรักษาปั๊มลม

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , , , , , ,