NEWS & EVENTS

October 5, 2016

น้ำมันปั๊มลมสกรู-screw air compressor

น้ำมัน ปั๊มลมหรือน้ำมันเครื่องอัดอากาศเป็นน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ทำงานภาย ใต้ความร้อนสูงตลอดเวลา

เนื่องจากการอัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นย่อมก่อให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งเป็นน้ำมันที่ผู้เลือกใช้จำเป็นต้องให้ความสนใจในการเลือกใช้และดูแล รักษาอย่างเหมาะสมโดยเราสามารถแบ่งประเภทน้ำมันปั๊มลมตามชนิดน้ำมันพื้นฐาน ดังนี้ 1.น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป น้ำมันเครื่อง 2.น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง ได้แก่ น้ำมันปั๊มลมที่ออกแบบใช้เครื่องปั๊มลมโดยเฉพาะ 3.น้ำมันปั๊มลมสังเคราะห์ ได้แก่ น้ำมันปั๊มลมที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ชนิดต่างๆ

การใช้งานของน้ำมันปั๊มลมสำหรับปั๊มลมสกรู Screw Air Compressor

ควรมีการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้ ตามสภาพการใช้งาน สภาพเครื่องของปั๊มลมสกรู รวมทั้งสภาพน้ำมันระหว่างการใช้งาน โดยทั่วไปผู้ผลิตปั๊มลมสกรูแนะนำ ควรเปลี่ยนถ่ายทุก 1,000-2,000 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปั๊มลมสกรูแบบ station และ ควรเปลี่ยนถ่ายทุก 500 ชั่วโมง สำหรับปั๊มลมสกรูแบบ portable อย่าง ไรก็ตามอายุการใช้งานน้ำมันขึ้นอยู่กับการออกแบบปั๊มลมแต่ละยี่ห้อ และโครงสร้างตัวปั๊มลมด้วยเช่นปั๊มลมที่มีกำลังม้าสูงๆเครื่องที่มีอ่าง น้ำมันขนาดใหญ่  มีความ จุ มากกว่า 80 ลิตร น้ำมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าปั๊มลมที่มีอ่างน้ำมันที่มีขนาดเล็ก และปั๊มลมที่มีขนาดอ่างน้ำมันใหญ่จะมีความสามารถสะสมสิ่งสกปรกได้มากกว่า ทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยปัจจุบัน ปั๊มลมสกรูกำลังม้าเดิม สกรูมีขนาดเล็กลง รอบจัดขึ้นน้ำมันต้องรับภาระหนักขึ้นเนื่องจากปั๊มลมมีแนวโน้มที่มีการออก แบบ อ่างน้ำมันขนาดเล็กลงกว่าอดีต ขนาดอ่างเริ่มต้น 10-400 ลิตร การ เลือกใช้น้ำมันปั๊มลมแบบสกรูสามารถแบ่งได้เป็นน้ำมันแบบ Mineral Oil และน้ำมันแบบสังเคราะห์ โดยน้ำมันแบบสังเคราะห์จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า แต่หากมีการใช้งานโดยไม่เปลี่ยนถ่าย อาจส่งผลให้ปั๊มลมมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าที่ออกแบบ หลายๆท่านคงสงสัยว่า น้ำมันเครื่องสำหรับปั๊มลมสกรู มันพิเศษอย่างไร หาซื้อที่ไหน ใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ใส่แทนได้หรือไม่ และส่วนใหญ่ที่ได้ยินมาก็คือ ใช้ปั๊มลมยี่ห้อไหนแล้วต้องใช้น้ำมันยี่ห้อนั้นด้วย ฯลฯ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ความกระจ่างแก่ท่านได้บ้างครับ โดยเราได้รวบรวมบทความเพื่อให้ท่านเข้าใจทั้งระบบปั๊มลมและคุณสมบัติของน้ำมันที่ต้องการไปพร้อมๆกัน

ปั๊มลมและคุณสมบัติของน้ำมัน

ลำดับที่ รูปภาพ คุณสมบัติของน่ำมัน
1   น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวซีลปั๊มลม (sealant)
2   น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อลื่นปั๊มลม (lubricate)
3 น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อเย็นให้ปั๊มลม (coolant)
4 น้ำมันต้องรวมตัวกับอ็อกซิเจนในปั๊มลม
5 น้ำมันเครื่องต้องมีจุดวาบไฟสูง และ ดัชนีความข้นใสสูง
6   น้ำมันเครื่องต้องไม่ทำลาย ยาง ทองแดง ทองเหลือง
7   น้ำมันเครื่องต้องมีคุณสมบัติต้านการเกิดฟอง
8 น้ำมันเครื่องต้องมีความเหนียว ยึดเกาะดี ซะล้าง และกระจายสิ่งสกปรก
รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , ,