SCREW COMPRESSOR

เครื่องปั้มลมแบบสกรู ( SCREW COMPRESSOR ) เครื่องปั๊มลมสำหรับโรงงาน

เครื่องปั๊มลมแบบสกรู-เครื่องอัดลมแบบสกรู-Screw-Compressor

ปั้มลมแบบสกรู ( SCREW COMPRESSOR )       ปั๊มลมสกรู เป็นที่นิยมในโรงงาน  ตัวเครื่องมีการผลิตที่มีคุณภาพสูงในการผลิตโรเตอร์ ตัวเครื่องจะ ไม่มีลิ้นในการเปิดปิด แต่ต้องการระบบระบายความร้อนที่ดีออกจากปั้มมีทั้งระบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือใช้น้ำระบายความร้อนหากเป็นเครื่องขนาดใหญ่ ภายในคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลาสกรูอยู่สองเพลาที่หมุนขบกัน เพลาสกรูทั้งสองจะประกอบอยู่ในตัวเรือนเดียวกันโดยหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบที่จะเท่ากัน