สายพานที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงๆ ด้วยเนื้อยาง EPDM แบบใหม่ทำให้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น