ไส้กรองไฮดรอลิก MANN HYDRAULIC FILTER

ไส้กรองไฮดรอลิก Mann มีความเสถียรสูง ใช้กันอย่างแพร่หลาย คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย