ไส้กรอง Donaldson

ไส้กรอง Donaldson เทคโนโลยี จากประเทศอเมริกา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นไส้กรองที่สามารถเทียบได้กับ ทุกรุ่น ทุกขนาด

ไส้กรองไฮดรอริก DONALDSON HYDRAULIC FILTER

ผู้นำทางด้านระบบการกรองที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เทคโนโลยีจากประเทศ USA

ไส้กรองอากาศ DONALDSON AIR FILTER

Donaldson air filters - the heavy-duty market for being reliable, premium products

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง DONALDSON OIL FILTER

Donaldson oil filters are made using exclusive advanced synthetic media technologies.

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง DONALDSON FUEL FILTER

Donaldson Fuel Filters - Our fuel filters provide clean, filtered fuel