สายพาน OPTIBELT

สายพาน OPTIBELT นำเข้าจากประเทศเยอรมัน มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้ได้นาน คุ้มค่า | สายพาน OPTIBELT Blue Power | สายพาน OPTIBELT Red Power | สายพาน OPTIBELT SK | สายพาน OPTIBELT VB |

สายพาน Optibelt SK 3V

Optibelt SK S=C PLUS - 3V High Performance Wedge Belts to USA standard

สายพาน Optibelt VB Z/10

Optibelt VB S=C PLUS - Z/10 Classical V-Belts

Optibelt Super TX ZX / X10

Optibelt Super TX - ZX / X10

สายพาน Optibelt SK 5V

Optibelt SK S=C PLUS - 5V High Performance Wedge Belts to USA standard

สายพาน Optibelt VB A/13

Optibelt VB S=C PLUS - A/13 Classical V-Belts

Optibelt Super TX AX / X13

Optibelt Super TX - AX / X13

สายพาน Optibelt SK 8V

Optibelt SK S=C PLUS - 8V High Performance Wedge Belts to USA standard

สายพาน Optibelt VB B/17

Optibelt VB S=C PLUS - B/17 Classical V-Belts

Optibelt Super TX BX / X17

Optibelt Super TX - BX / X17