น้ำมัน เชลล์ (shell)

ผู้จำหน่าย น้ำมัน เชลล์ (SHELL) น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

น้ำมันไฮดรอลิก เชลล์เทลลัส

เชลล์ เทลลัสได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์ระดับโลกของเชลล์ในเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม โอมาล่า

เชลล์ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงภายใต้ชื่อ “โอมาล่า” มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน