ถังลม Air Tank

จำหน่าย AIR TANK ถังพักลม ถังเก็บลม ขนาดตั้งแต่ 200 – 10,000 ลิตร (พร้อมอุปกรณ์) และ รับสั่งทำตามขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ ราคาถูก สุดๆๆ

ถังลม 200 ลิตร 4.5 มม. AIR TANK 200 Litres

AIR TANK 200 Litres ถังลม 200 ลิตร 4.5 มม. เหมาะสำหรับปั๊มลมลูกสูบ 10,15 HP !!!

ถังลม 300 ลิตร 4.5 มม. AIR TANK 300 Litres

AIR TANK 300 Litres ถังลม 300 ลิตร 4.5 มม. เหมาะสำหรับปั๊มลมลูกสูบ 10,15 HP !!!

ถังลม 500 ลิตร 4.5 มม. AIR TANK 500 Litres

AIR TANK 500 Litres ถังลม 500 ลิตร 4.5 มม. เหมาะสำหรับปั๊มลมลูกสูบ 10,15 HP !!!

ถังลม 750 ลิตร 4.5 มม. AIR TANK 750 Litres

AIR TANK 750 Liter ถังเก็บลม 750 ลิตร ความหนาของถัง 6 มม.

ถังลม 1,000 ลิตร – 6 มม. AIR TANK 1,000 Litres

AIR TANK 1,000 Liter ถังเก็บลม 1,000 ลิตร ความหนา 6 มม. เหมาะสำหรับปั๊มลมสกรู 30,50 HP

ถังลม 1,000 ลิตร – 8 มม. AIR TANK 1,000 Litres

AIR TANK 1,000 Liter ถังเก็บลม 1,000 ลิตร ความหนา 8 มม. เหมาะสำหรับปั๊มลมสกรู 30,50 HP

ถังลม 1,500 ลิตร – 8 มม. AIR TANK 1,500 Litres

AIR TANK 1,500 Liter ถังเก็บลม 1,500 ลิตร ความหนา 8 มม.

ถังลม 2,000 ลิตร – 8 มม. AIR TANK 2,000 Litres Socket

AIR TANK 2,000 Liter Socket ถังเก็บลม 2,000 ลิตร ความหนา 8 มม.

ถังลม 2,000 ลิตร – 8 มม. AIR TANK 2,000 Litres

AIR TANK 2,000 Liter ถังเก็บลม 2,000 ลิตร ความหนา 8 มม.

ถังลม 3,000 ลิตร – 8 มม. AIR TANK 3,000 Litres

AIR TANK 3,000 Liter ถังเก็บลม 3,000 ลิตร ความหนา 9 มม.

ถังลม 4,000 ลิตร – 8 มม. AIR TANK 4,000 Litres

AIR TANK 4,000 Liter ถังเก็บลม 4,000 ลิตร ความหนา 9 มม.

ถังลม 5,000 ลิตร – 9 มม. AIR TANK 5,000 Litres

AIR TANK 5,000 Liter ถังเก็บลม 5,000 ลิตร ความหนาของถัง 9 มม.

ถังลม 6,000 ลิตร – 12 มม. AIR TANK 6,000 Litres

AIR TANK 6,000 Liter ถังเก็บลม 6,000 ลิตร ความหนาของถัง 12 มม.

ถังลม 8,000 ลิตร – 12 มม. AIR TANK 8,000 Litres

AIR TANK 8,000 Liter ถังเก็บลม 8,000 ลิตร ความหนาของถัง 12 มม.

ถังลม 10,000 ลิตร – 15 มม. AIR TANK 10,000 Litres

AIR TANK 10,000 Liter ถังเก็บลม 10,000 ลิตร ความหนาของถัง 15 มม.