PRODUCTS

ถ้าท่านสนใจสินค้าของบริษัทเรา ติดต่อ CALL CENTER : 081-645-9576

บริษัทเราเป็นผู้แทนจำหน่าย สินค้า ดังนี้

ขายปั๊มลมสกรู ยี่ห้อ FUSION เครื่องปั๊มลมสกรู Screw Air Compressor

ขายเครื่องทำลมแห้ง Air Dryer ยี่ห้อ D.I.T เครื่องทำลมแห้ง Air Dryer

ขายถังลม Air Tankเครื่องปั๊มลมสกรู Screw Air Compressor

สายพาน optibelt สายพาน OPTIBELT

อะไหล่ SOTRAS ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมัน Sotres

mann air filter ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมัน Mann

donaldson ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมัน Donaldson

shell products น้ำมัน เชลล์ SHELL

สายพาน Optibelt SK SPZ

Optibelt SK S=C PLUS - SPZ High Performance Wedge Belts

สายพาน Optibelt SK SPA

Optibelt SK S=C PLUS - SPA High Performance Wedge Belts

สายพาน Optibelt SK SPB

Optibelt SK S=C PLUS - SPB High Performance Wedge Belts

สายพาน Optibelt SK SPC

Optibelt SK S=C PLUS - SPC High Performance Wedge Belts

สายพาน Optibelt SK 3V

Optibelt SK S=C PLUS - 3V High Performance Wedge Belts to USA standard

สายพาน Optibelt SK 5V

Optibelt SK S=C PLUS - 5V High Performance Wedge Belts to USA standard

สายพาน Optibelt SK 8V

Optibelt SK S=C PLUS - 8V High Performance Wedge Belts to USA standard

Optibelt Red Power SPZ

Optibelt Red Power - SPZ High Performance Wedge Belts

Optibelt Red Power SPA

Optibelt Red Power - SPA High Performance Wedge Belts

Optibelt Red Power SPB

Optibelt Red Power - SPB High Performance Wedge Belts

Optibelt Red Power SPC

Optibelt Red Power - SPC High Performance Wedge Belts

Optibelt Red Power 3V

Optibelt Red Power - 3V High Performance Wedge Belts to USA Standard

Optibelt Red Power 5V

Optibelt Red Power - 5V High Performance Wedge Belts to USA Standard

Optibelt Red Power 8V

Optibelt Red Power - 8V High Performance Wedge Belts to USA Standard

Optibelt Blue Power SPB

Optibelt Blue Power - SPB High Performance Wedge Belts

Optibelt Blue Power SPC

Optibelt Blue Power - SPC High Performance Wedge Belts

Optibelt Blue Power 8V

Optibelt Blue Power - 8V High Performance Wedge Belts to USA Standard

สายพาน Optibelt VB 5

Optibelt VB S=C PLUS - 5 Classical V-Belts

สายพาน Optibelt VB Y/6

Optibelt VB S=C PLUS - Y/6 Classical V-Belts

สายพาน Optibelt VB 8

Optibelt VB S=C PLUS - 8 Classical V-Belts