ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง MANN FUEL FILTER

Mann Fuel Filter

Mann Fuel Filter

ไส้กรอง Mann เทคโนโลยี จากประเทศเยอรมัน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นไส้กรองที่สามารถเทียบได้กับ ทุกรุ่น ทุกขนาด

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง MANN

คุณภาพการกรองสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ ที่ละเอียดอ่อนอย่างหัวฉีดเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับเครื่องยนต์ ฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ใน นำมันเชื้อเพลิงเร่งให้เกิดการสึกหรอ เมื่อไม่ได้กำจัดออกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบหัวฉีดทันสมัยที่ละเอียดอ่อน ความสูญเสียอย่างมากอาจจะเกิดจากการสึกกร่อนและน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้หัวฉีดไม่สามารถทำงานมีผลให้เครื่องยนต์ชะงักงัน การเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นในระบบหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์ จะทำให้เปลืองน้ำมันและลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์

ระบบหัวฉีดปัจจุบันเช่น คอมมอนเรล หรือ ไดเร็คอินเจ็คชั่น จำเป็นต้องใช้กับทางเลือกใหม่ ๆ ซึ่ง MANN-FILTER มี ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบต่าง ๆ อย่างครบครัน ด้วยคุณภาพที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

หน้าที่ของ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง MANN:

  • ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการกรอง
  • คุ้มครองระบบหัวฉีดที่มีความละเอียดอ่อนและคาร์บูเรเตอร์
  • ป้องกันการสึกกร่อนในระบบหัวฉีด
  • กำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น สนิม หรือน้ำ จากน้ำมันเชื้อเพลิง

MANN-FILTER ขอแนะนำวัสดุใหม่ “Multigrade” ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอนาคต ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นที่ดักจับสิ่งปนเปื้อนที่มีความละเอียดสูงสุด

หมายเหตุสำคัญ: ไส้กรองทุกตัวมีอายุการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องเครื่องจักรควรจะเปลี่ยนไส้กรองตามช่วงระยะเวลาที่ทางผู้ผลิดเครื่องจักรหรือพาหนะกำหนดไว้

Part Number

BF 1018/1 Fuel Filter Element P 935/2 x Fuel Filter Element WK 8117 Spin-on Fuel Filter
MF 1000 Fuel Filter P 939 x Fuel Filter Element WK 8118 Spin-on Fuel Filter
MF 1001 Fuel Filter P 944 Fuel Filter Element WK 8119 Spin-on Fuel Filter
MF 1002 Fuel Filter P 945 x Fuel Filter Element WK 812 Spin-on Fuel Filter
MF 1003 Fuel Filter P 982 x Fuel Filter Element WK 8120 Spin-on Fuel Filter
MF 1004 Fuel Filter P 990 Fuel Filter Element WK 8121 Spin-on Fuel Filter
MF 1005 Fuel Filter W 940/19 Spin-on Fuel Filter WK 8122 Spin-on Fuel Filter
MF 1006 Fuel Filter WDK 11 102/1 HP Spin-on Fuel Filter WK 8123 Spin-on Fuel Filter
MF 1007 Fuel Filter WDK 11 102/10 HP Spin-on Fuel Filter WK 8124 Spin-on Fuel Filter
MF 1008 Fuel Filter WDK 11 102/2 HP Spin-on Fuel Filter WK 8125 Spin-on Fuel Filter
MF 1009 Fuel Filter WDK 11 102/5 HP Spin-on Fuel Filter WK 8126 Spin-on Fuel Filter
MF 1010 Fuel Filter WDK 11 102/9 HP Spin-on Fuel Filter WK 8127 Spin-on Fuel Filter
MF 1011 Fuel Filter WDK 13 145 HP Spin-on Fuel Filter WK 8128 Spin-on Fuel Filter
MF 1012 Fuel Filter WDK 719 HP Spin-on Fuel Filter WK 8129 Spin-on Fuel Filter
MF 1013 Fuel Filter WDK 724/1 HP Spin-on Fuel Filter WK 8130 Spin-on Fuel Filter
MF 1014 Fuel Filter WDK 724/5 HP Spin-on Fuel Filter WK 8131 Spin-on Fuel Filter
MF 1015 Fuel Filter WDK 725 HP Spin-on Fuel Filter WK 8132 Spin-on Fuel Filter
MF 1016 Fuel Filter WDK 925 HP Spin-on Fuel Filter WK 8133 Spin-on Fuel Filter
MF 1017 Fuel Filter WDK 940/1 HP Spin-on Fuel Filter WK 8134 Spin-on Fuel Filter
MF 1018 Fuel Filter WDK 962/1 HP Spin-on Fuel Filter WK 8135 Spin-on Fuel Filter
MF 1019 Fuel Filter WDK 962/16 HP Spin-on Fuel Filter WK 8136 Spin-on Fuel Filter
MF 1020 Fuel Filter WK 1060/3 x Spin-on Fuel Filter WK 8137 Spin-on Fuel Filter
MF 1021 Fuel Filter WK 1060/5 x Spin-on Fuel Filter WK 8138 Spin-on Fuel Filter
MF 1022 Fuel Filter WK 1070 x Spin-on Fuel Filter WK 8139 Spin-on Fuel Filter
MF 1023 Fuel Filter WK 1080/6 X Spin-on Fuel Filter WK 8140 Spin-on Fuel Filter
MF 1024 Fuel Filter WK 1080/7 x Spin-on Fuel Filter WK 8141 Spin-on Fuel Filter
MF 1025 Fuel Filter WK 11 102/5 Spin-on Fuel Filter WK 8142 Spin-on Fuel Filter
MF 1026 Fuel Filter WK 1123/1 Spin-on Fuel Filter WK 8143 Spin-on Fuel Filter
MF 1027 Fuel Filter WK 1142 x Spin-on Fuel Filter WK 8144 Spin-on Fuel Filter
MF 1028 Fuel Filter WK 1142/1 x Spin-on Fuel Filter WK 8145 Spin-on Fuel Filter
MF 1029 Fuel Filter WK 1149 Spin-on Fuel Filter WK 8146 Spin-on Fuel Filter
MF 1030 Fuel Filter WK 1150 Spin-on Fuel Filter WK 8147 Spin-on Fuel Filter
MF 1031 Fuel Filter WK 1168 Spin-on Fuel Filter WK 8148 Spin-on Fuel Filter
MF 1032 Fuel Filter WK 1175 x Spin-on Fuel Filter WK 8149 Spin-on Fuel Filter
MF 1033 Fuel Filter WK 1176 x Spin-on Fuel Filter WK 815 Spin-on Fuel Filter
MF 1034 Fuel Filter WK 12 111 Spin-on Fuel Filter WK 815 x Spin-on Fuel Filter
MF 1035 Fuel Filter WK 12 290 Spin-on Fuel Filter WK 815/80 Spin-on Fuel Filter
MF 1036 Fuel Filter WK 13 001 Spin-on Fuel Filter WK 8150 Spin-on Fuel Filter
MF 1037 Fuel Filter WK 13 002 Spin-on Fuel Filter WK 8151 Spin-on Fuel Filter
MF 1038 Fuel Filter WK 21 (10) Spin-on Fuel Filter WK 8152 Spin-on Fuel Filter
MF 1039 Fuel Filter WK 31/11 (10) Spin-on Fuel Filter WK 8153 Spin-on Fuel Filter
MF 1040 Fuel Filter WK 31/2 (10) Spin-on Fuel Filter WK 8155 Spin-on Fuel Filter
MF 1041 Fuel Filter WK 31/4 (10) Spin-on Fuel Filter WK 8156 Spin-on Fuel Filter
MF 1042 Fuel Filter WK 31/5 (10) Spin-on Fuel Filter WK 8159 Spin-on Fuel Filter
MF 1043 Fuel Filter WK 32 (10) Spin-on Fuel Filter WK 8163 Spin-on Fuel Filter
MF 1044 Fuel Filter WK 32/7 Spin-on Fuel Filter WK 8165 Spin-on Fuel Filter
MF 1045 Fuel Filter WK 42/14 Spin-on Fuel Filter WK 817/3 x Spin-on Fuel Filter
MF 1046 Fuel Filter WK 42/2 Spin-on Fuel Filter WK 818 Spin-on Fuel Filter
MF 1047 Fuel Filter WK 42/4 (10) Spin-on Fuel Filter WK 818/80 Spin-on Fuel Filter
MF 1048 Fuel Filter WK 42/6 Spin-on Fuel Filter WK 820 Spin-on Fuel Filter
MF 1049 Fuel Filter WK 43/12 (10) Spin-on Fuel Filter WK 820/1 Spin-on Fuel Filter
MF 1050 Fuel Filter WK 43/13 (10) Spin-on Fuel Filter WK 820/2 x Spin-on Fuel Filter
MF 1051 Fuel Filter WK 45/1 Spin-on Fuel Filter WK 821 Spin-on Fuel Filter
MF 1052 Fuel Filter WK 512 Spin-on Fuel Filter WK 822/2 Spin-on Fuel Filter
MF 1053 Fuel Filter WK 512/1 Spin-on Fuel Filter WK 828 Spin-on Fuel Filter
MF 1054 Fuel Filter WK 513/3 Spin-on Fuel Filter WK 830 Spin-on Fuel Filter
MF 1055 Fuel Filter WK 513/4 Spin-on Fuel Filter WK 830/3 Spin-on Fuel Filter
MF 1056 Fuel Filter WK 516 Spin-on Fuel Filter WK 830/5 Spin-on Fuel Filter
MF 1057 Fuel Filter WK 516/1 Spin-on Fuel Filter WK 830/6 Spin-on Fuel Filter
MF 1058 Fuel Filter WK 516/2 Spin-on Fuel Filter WK 830/7 Spin-on Fuel Filter
MF 1059 Fuel Filter WK 519 Spin-on Fuel Filter WK 831 Spin-on Fuel Filter
MF 1060 Fuel Filter WK 52/1 Spin-on Fuel Filter WK 832 Spin-on Fuel Filter
MF 1061 Fuel Filter WK 532 Spin-on Fuel Filter WK 832/1 Spin-on Fuel Filter
MF 1062 Fuel Filter WK 532/1 Spin-on Fuel Filter WK 832/2 Spin-on Fuel Filter
MF 1063 Fuel Filter WK 532/2 Spin-on Fuel Filter WK 834/1 Spin-on Fuel Filter
MF 1064 Fuel Filter WK 533 Spin-on Fuel Filter WK 841/1 Spin-on Fuel Filter
MF 1065 Fuel Filter WK 612 Spin-on Fuel Filter WK 842 Spin-on Fuel Filter
MF 1066 Fuel Filter WK 612/2 Spin-on Fuel Filter WK 842/1 Spin-on Fuel Filter
MF 1067 Fuel Filter WK 612/3 Spin-on Fuel Filter WK 842/13 Spin-on Fuel Filter
MF 1068 Fuel Filter WK 612/6 Spin-on Fuel Filter WK 842/2 Spin-on Fuel Filter
MF 1069 Fuel Filter WK 613 Spin-on Fuel Filter WK 842/20 Spin-on Fuel Filter
MF 1070 Fuel Filter WK 613/1 Spin-on Fuel Filter WK 842/23 x Spin-on Fuel Filter
MF 1071 Fuel Filter WK 613/2 Spin-on Fuel Filter WK 842/3 Spin-on Fuel Filter
MF 1074 Fuel Filter WK 614/46 Spin-on Fuel Filter WK 842/4 Spin-on Fuel Filter
MF 1075 Fuel Filter WK 614/47 Spin-on Fuel Filter WK 842/6 Spin-on Fuel Filter
MF 1076 Fuel Filter WK 618 Spin-on Fuel Filter WK 845 Spin-on Fuel Filter
MF 1077 Fuel Filter WK 618/1 Spin-on Fuel Filter WK 845/1 Spin-on Fuel Filter
MF 1078 Fuel Filter WK 618/2 Spin-on Fuel Filter WK 845/2 Spin-on Fuel Filter
MF 1079 Fuel Filter WK 68/4 Spin-on Fuel Filter WK 845/4 Spin-on Fuel Filter
MF 1081 Fuel Filter WK 69 Spin-on Fuel Filter WK 845/6 Spin-on Fuel Filter
MF 1085 Fuel Filter WK 69/2 Spin-on Fuel Filter WK 849 Spin-on Fuel Filter
MF 1086 Fuel Filter WK 711 Spin-on Fuel Filter WK 850 Spin-on Fuel Filter
MF 1087 Fuel Filter WK 711/1 Spin-on Fuel Filter WK 850/3 Spin-on Fuel Filter
MF 1088 Fuel Filter WK 712/2 Spin-on Fuel Filter WK 853 Spin-on Fuel Filter
MF 1089 Fuel Filter WK 712/3 Spin-on Fuel Filter WK 853/1 Spin-on Fuel Filter
MF 1090 Fuel Filter WK 713 Spin-on Fuel Filter WK 853/3 x Spin-on Fuel Filter
MF 1091 Fuel Filter WK 715/1 Spin-on Fuel Filter WK 853/6 Spin-on Fuel Filter
MF 1092 Fuel Filter WK 716 Spin-on Fuel Filter WK 854/2 Spin-on Fuel Filter
MF 1093 Fuel Filter WK 716/2 x Spin-on Fuel Filter WK 9150 Spin-on Fuel Filter
MF 1095 Fuel Filter WK 718/4 Spin-on Fuel Filter WK 9165 x Spin-on Fuel Filter
MF 1096 Fuel Filter WK 719/6 Spin-on Fuel Filter WK 9190 Spin-on Fuel Filter
MF 1103 Fuel Filter WK 720 Spin-on Fuel Filter WK 924/1 x Spin-on Fuel Filter
MF 1104 Fuel Filter WK 720/1 Spin-on Fuel Filter WK 929 x Spin-on Fuel Filter
MWK 44 Fuel Filter Element WK 720/3 Spin-on Fuel Filter WK 930/5 Spin-on Fuel Filter
P 10 282 Fuel Filter Element WK 720/4 Spin-on Fuel Filter WK 930/6 x Spin-on Fuel Filter
P 1018/1 Fuel Filter Element WK 720/5 Spin-on Fuel Filter WK 932/2 Spin-on Fuel Filter
P 1279 x Fuel Filter Element WK 720/6 Spin-on Fuel Filter WK 933 x Spin-on Fuel Filter
P 1535 n Fuel Filter Element WK 723 Spin-on Fuel Filter WK 939/6 Spin-on Fuel Filter
P 19 185 Fuel Filter Element WK 723/1 Spin-on Fuel Filter WK 939/7 Spin-on Fuel Filter
P 33 Fuel Filter Element WK 724 Spin-on Fuel Filter WK 940 Spin-on Fuel Filter
P 43/1 Fuel Filter Element WK 724/3 Spin-on Fuel Filter WK 940/11 Spin-on Fuel Filter
P 46/1 Fuel Filter Element WK 725 Spin-on Fuel Filter WK 940/12 Spin-on Fuel Filter
P 609 Fuel Filter Element WK 726 Spin-on Fuel Filter WK 940/17 Spin-on Fuel Filter
P 68 x Fuel Filter Element WK 726/2 Spin-on Fuel Filter WK 940/19 Spin-on Fuel Filter
P 707 Fuel Filter Element WK 726/3 Spin-on Fuel Filter WK 940/2 Spin-on Fuel Filter
P 707 n Fuel Filter Element WK 727 Spin-on Fuel Filter WK 940/20 Spin-on Fuel Filter
P 707 x Fuel Filter Element WK 730/1 Spin-on Fuel Filter WK 940/23 Spin-on Fuel Filter
P 715 Fuel Filter Element WK 730/2 Spin-on Fuel Filter WK 940/33 x Spin-on Fuel Filter
P 716 Fuel Filter Element WK 730/2 x Spin-on Fuel Filter WK 940/5 Spin-on Fuel Filter
P 716/1 x Fuel Filter Element WK 730/3 Spin-on Fuel Filter WK 940/9 Spin-on Fuel Filter
P 719 h Fuel Filter Element WK 731 Spin-on Fuel Filter WK 941 (10) Spin-on Fuel Filter
P 725 x Fuel Filter Element WK 78 Spin-on Fuel Filter WK 943/1 Spin-on Fuel Filter
P 78 x Fuel Filter Element WK 8001 Spin-on Fuel Filter WK 950/12 Spin-on Fuel Filter
P 811 Fuel Filter Element WK 8002 Spin-on Fuel Filter WK 950/13 Spin-on Fuel Filter
P 811 x Fuel Filter Element WK 8003 Spin-on Fuel Filter WK 950/16 Spin-on Fuel Filter
P 824 X Fuel Filter Element WK 8100 Spin-on Fuel Filter WK 950/19 Spin-on Fuel Filter
P 825/1 v Fuel Filter Element WK 8106 Spin-on Fuel Filter WK 950/20 Spin-on Fuel Filter
P 917 X Fuel Filter Element WK 8107 Spin-on Fuel Filter WK 950/3 Spin-on Fuel Filter
P 917 x (10) Fuel Filter Element WK 8108 Spin-on Fuel Filter WK 950/6 Spin-on Fuel Filter
P 917/1 x Fuel Filter Element WK 8109 Spin-on Fuel Filter WK 956 (10) Spin-on Fuel Filter
P 919/7 Fuel Filter Element WK 811/86 Spin-on Fuel Filter WK 962/11 Spin-on Fuel Filter
P 923/1 x Fuel Filter Element WK 8110 Spin-on Fuel Filter WK 962/7 Spin-on Fuel Filter
P 929/1 Fuel Filter Element WK 8111 Spin-on Fuel Filter WK 965 Spin-on Fuel Filter
P 932 Fuel Filter Element WK 8112 Spin-on Fuel Filter WK 970/2 Spin-on Fuel Filter
P 934 Fuel Filter Element WK 8113 Spin-on Fuel Filter WK 980 Spin-on Fuel Filter
P 935 Fuel Filter Element WK 8114 Spin-on Fuel Filter WK 980/1 Spin-on Fuel Filter
P 935/1 Fuel Filter Element WK 8115 Spin-on Fuel Filter WP 1045 Spin-on Fuel Filter
P 935/2 Fuel Filter Element WK 8116 Spin-on Fuel Filter