ไส้กรองน้ำมันเครื่อง MANN OIL FILTER

Mann Oil Filter

Mann Oil Filter

ไส้กรอง Mann เทคโนโลยี จากประเทศเยอรมัน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นไส้กรองที่สามารถเทียบได้กับ ทุกรุ่น ทุกขนาด

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง MANN

ประสิทธิภาพในการคุ้มครองเครื่องยนต์

ในระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ ผลพลอยได้จากการขบวนการเผาไหม้ เช่น เขม่าและคาร์บอนได้ลอดออกมาที่น้ำมันเครื่อง สารกัดกร่อนเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ถ้าไม่ได้กำจัดออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไส้กรองน้ำมันเครื่องทำหน้าที่ดักจับสิ่งปนเปื้อนอันตราย ซึ่งอาจจะเล็ดลอดไปยังเครื่องยนต์ผ่านฝาปิดน้ำมันเครื่องที่ด้อยประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ และฝาปิดแบบก้านจุ่ม

นอกจากน้ำมันเครื่องแล้ว ไส้กรองน้ำมันเครื่อง MANN ยังใช้ในการกรองน้ำมันชนิดอื่น ๆ เช่น น้ำมันไฮดครอลิค หรือ ที่ท่อส่งต่าง ๆ .

หมายเหตุสำคัญ: ไส้กรองทุกตัวมีอายุการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องเครื่องจักรควรจะเปลี่ยนไส้กรองตามช่วงระยะเวลาที่ทางผู้ผลิดเครื่องจักรหรือพาหนะกำหนดไว้

 

Part Number

GT 926/3 x Oil Filter ML 1000 Oil Filter W 713/14 Spin-on Oil Filter
H 1018/2 n Oil Filter Element ML 1001 Oil Filter W 713/16 Spin-on Oil Filter
H 1029/1 n Oil Filter Element ML 1002 Oil Filter W 713/19 Spin-on Oil Filter
H 1032/1 x Oil Filter Element ML 1003 Oil Filter W 713/20 Spin-on Oil Filter
H 1034 Oil Filter Element ML 1004 Oil Filter W 713/28 Spin-on Oil Filter
H 1038 Oil Filter Element ML 1005 Oil Filter W 713/29 Spin-on Oil Filter
H 1038 x Oil Filter Element ML 1006 Oil Filter W 714/2 Spin-on Oil Filter
H 1049/1 Oil Filter Element ML 1007 Oil Filter W 714/3 Spin-on Oil Filter
H 1053 n Oil Filter Element ML 1008 Oil Filter W 714/4 Spin-on Oil Filter
H 1053/2 N Oil Filter Element ML 1009 Oil Filter W 718 Spin-on Oil Filter
H 1059/1 x Oil Filter Element ML 1010 Oil Filter W 719/1 Spin-on Oil Filter
H 1059/2 Oil Filter Element ML 1011 Oil Filter W 719/10 Spin-on Oil Filter
H 1060 n Oil Filter Element ML 1012 Oil Filter W 719/11 Spin-on Oil Filter
H 1072/11 X Oil Filter Element ML 1013 Oil Filter W 719/12 Spin-on Oil Filter
H 1075/1 x Oil Filter Element ML 1014 Oil Filter W 719/13 Spin-on Oil Filter
H 1076 x Oil Filter Element ML 1015 Oil Filter W 719/14 Spin-on Oil Filter
H 1081 Oil Filter Element ML 1016 Oil Filter W 719/15 Spin-on Oil Filter
H 1085 n Oil Filter Element ML 1017 Oil Filter W 719/21 Spin-on Oil Filter
H 11 109 Oil Filter Element ML 1018 Oil Filter W 719/22 Spin-on Oil Filter
H 1142 Oil Filter Element ML 1019 Oil Filter W 719/24 Spin-on Oil Filter
H 1150 Oil Filter Element ML 1020 Oil Filter W 719/29 Spin-on Oil Filter
H 1169 Oil Filter Element ML 1021 Oil Filter W 719/3 Spin-on Oil Filter
H 1169/2 Oil Filter Element ML 1022 Oil Filter W 719/30 Spin-on Oil Filter
H 1177 Oil Filter Element ML 1023 Oil Filter W 719/36 Spin-on Oil Filter
H 12 105 x Oil Filter Element ML 1024 Oil Filter W 719/4 Spin-on Oil Filter
H 12 107/1 Oil Filter Element ML 1025 Oil Filter W 719/45 Spin-on Oil Filter
H 12 110/2 x Oil Filter Element ML 1026 Oil Filter W 719/46 Spin-on Oil Filter
H 12 110/3 Oil Filter Element ML 1027 Oil Filter W 719/5 Spin-on Oil Filter
H 12 113 Oil Filter Element ML 1028 Oil Filter W 719/5 (10) Spin-on Oil Filter
H 12 178 Oil Filter Element ML 1029 Oil Filter W 719/7 Spin-on Oil Filter
H 12 225 Oil Filter Element ML 1030 Oil Filter W 723/1 Spin-on Oil Filter
H 1232 Oil Filter Element ML 1031 Oil Filter W 723/3 Spin-on Oil Filter
H 1275 x Oil Filter Element ML 1033 Oil Filter W 724/1 Spin-on Oil Filter
H 1282 x Oil Filter Element ML 1034 Oil Filter W 730 Spin-on Oil Filter
H 1290/1 Oil Filter Element ML 1035 Oil Filter W 730/1 Spin-on Oil Filter
H 13 104 Oil Filter Element ML 1036 Oil Filter W 730/3 Spin-on Oil Filter
H 1360 Oil Filter Element ML 1037 Oil Filter W 735/1 Spin-on Oil Filter
H 1366 x Oil Filter Element ML 1044 Oil Filter W 735/2 Spin-on Oil Filter
H 1376 Oil Filter Element ML 1045 Oil Filter W 75/3 Spin-on Oil Filter
H 1387 Oil Filter Element ML 1046 Oil Filter W 77 Spin-on Oil Filter
H 1496 Oil Filter Element ML 1047 Oil Filter W 77/2 Spin-on Oil Filter
H 15 111/2 Oil Filter Element MW 64 Oil Filter W 8005 Spin-on Oil Filter
H 15 134 Oil Filter Element MW 65 Spin-on Oil Filter W 811/81 Spin-on Oil Filter
H 15 135 n Oil Filter Element MW 712 Spin-on Oil Filter W 811/83 Spin-on Oil Filter
H 15 395 Oil Filter Element MW 713 Spin-on Oil Filter W 814/80 Spin-on Oil Filter
H 15 490 n Oil Filter Element MW 75 Spin-on Oil Filter W 815/3 Spin-on Oil Filter
H 15 490/2 n Oil Filter Element PF 1025 By-Pass Oil Filter Element W 815/80 Spin-on Oil Filter
H 1565/1 Oil Filter Element PF 1025 n By-Pass Oil Filter Element W 816/80 Spin-on Oil Filter
H 18 265 Oil Filter Element PF 1050/1 n By-Pass Oil Filter Element W 818/81 Spin-on Oil Filter
H 18 300 Oil Filter Element PF 1055/1 n By-Pass Oil Filter Element W 820 Spin-on Oil Filter
H 1810/1 Oil Filter Element PF 1055/1 x By-Pass Oil Filter Element W 830/1 Spin-on Oil Filter
H 1810/1 KIT Oil Filter Element PF 1155 k By-Pass Oil Filter Element W 840 Spin-on Oil Filter
H 1810/2 Oil Filter Element PF 1155 n By-Pass Oil Filter Element W 840/2 Spin-on Oil Filter
H 1810/2 KIT Oil Filter Element PF 1155 x By-Pass Oil Filter Element W 85 Spin-on Oil Filter
H 182 KIT Oil Filter Element PF 1190 By-Pass Oil Filter Element W 87 Spin-on Oil Filter
H 187 Oil Filter Element PF 1190 X By-Pass Oil Filter Element W 914/2 Spin-on Oil Filter
H 187/1 Oil Filter Element PF 1552 By-Pass Oil Filter Element W 914/25 Spin-on Oil Filter
H 187/1 KIT Oil Filter Element PF 815 By-Pass Oil Filter Element W 914/4 Spin-on Oil Filter
H 1914/1 Oil Filter Element PF 815 N By-Pass Oil Filter Element W 916/1 Spin-on Oil Filter
H 1914/2 Oil Filter Element PF 915 n By-Pass Oil Filter Element W 916/1 (10) Spin-on Oil Filter
H 1914/2 KIT Oil Filter Element PF 925 x By-Pass Oil Filter Element W 917 Spin-on Oil Filter
H 199 Oil Filter Element PF 926 n By-Pass Oil Filter Element W 917 (10) Spin-on Oil Filter
H 199 KIT Oil Filter Element PFU 19 226 x By-Pass Oil Filter Element W 917/1 Spin-on Oil Filter
H 199/1 Oil Filter Element PFU 19 326 x By-Pass Oil Filter Element W 918/2 x Spin-on Oil Filter
H 199/1 KIT Oil Filter Element W 1019 Spin-on Oil Filter W 920 Spin-on Oil Filter
H 199/3 Oil Filter Element W 1020 Spin-on Oil Filter W 920/14 Spin-on Oil Filter
H 199/3 KIT Oil Filter Element W 1022 Spin-on Oil Filter W 920/17 Spin-on Oil Filter
H 20 110 EDM Filter W 11 102 Spin-on Oil Filter W 920/21 Spin-on Oil Filter
H 20 211 Oil Filter Element W 11 102/11 Spin-on Oil Filter W 920/21 (10) Spin-on Oil Filter
H 20 440 Oil Filter Element W 11 102/12 Spin-on Oil Filter W 920/23 Spin-on Oil Filter
H 2014 Oil Filter Element W 11 102/14 Spin-on Oil Filter W 920/24 Spin-on Oil Filter
H 2014 n KIT Oil Filter Element W 11 102/15 Spin-on Oil Filter W 920/32 Spin-on Oil Filter
H 2014 x KIT Oil Filter Element W 11 102/16 (8) Spin-on Oil Filter W 920/38 Spin-on Oil Filter
H 2019 KIT Oil Filter Element W 11 102/17 Spin-on Oil Filter W 920/40 Spin-on Oil Filter
H 2037 Oil Filter Element W 11 102/27 Spin-on Oil Filter W 920/6 Spin-on Oil Filter
H 25 444 Oil Filter Element W 11 102/28 Spin-on Oil Filter W 920/7 Spin-on Oil Filter
H 25 595 Oil Filter Element W 11 102/33 Spin-on Oil Filter W 920/8 Spin-on Oil Filter
H 25 669 Oil Filter Element W 11 102/4 Spin-on Oil Filter W 920/80 Spin-on Oil Filter
H 2522 x KIT Oil Filter Element W 11 143 Spin-on Oil Filter W 921 Spin-on Oil Filter
H 28 545 Oil Filter Element W 11 168 Spin-on Oil Filter W 921/80 Spin-on Oil Filter
H 2826 KIT Oil Filter Element W 11 181 Spin-on Oil Filter W 925 Spin-on Oil Filter
H 31/1 Oil Filter Element W 1126 Spin-on Oil Filter W 930 Spin-on Oil Filter
H 31/5 Oil Filter Element W 1126/10 Spin-on Oil Filter W 930/11 Spin-on Oil Filter
H 32 Oil Filter Element W 1126/4 Spin-on Oil Filter W 930/12 Spin-on Oil Filter
H 42 Oil Filter Element W 1130 Spin-on Oil Filter W 930/13 Spin-on Oil Filter
H 53 Oil Filter Element W 1130/1 Spin-on Oil Filter W 930/14 Spin-on Oil Filter
H 53/3 Oil Filter Element W 1130/2 Spin-on Oil Filter W 930/20 Spin-on Oil Filter
H 57/3 Oil Filter Element W 1130/3 Spin-on Oil Filter W 930/21 Spin-on Oil Filter
H 58 Oil Filter Element W 1135 Spin-on Oil Filter W 930/26 Spin-on Oil Filter
H 601 Oil Filter Element W 1140 Spin-on Oil Filter W 930/7 Spin-on Oil Filter
H 601/4 Oil Filter Element W 1140/11 Spin-on Oil Filter W 930/9 Spin-on Oil Filter
H 601/6 (10) Oil Filter Element W 1140/5 Spin-on Oil Filter W 932 Spin-on Oil Filter
H 61 Oil Filter Element W 1140/8 Spin-on Oil Filter W 932/81 Spin-on Oil Filter
H 613 x Oil Filter Element W 1145/80 Spin-on Oil Filter W 933/5 Spin-on Oil Filter
H 613/1 Oil Filter Element W 1150/2 Spin-on Oil Filter W 935/1 Spin-on Oil Filter
H 614 n Oil Filter Element W 1150/7 Spin-on Oil Filter W 936/2 Spin-on Oil Filter
H 614 x Oil Filter Element W 1160 Spin-on Oil Filter W 936/4 Spin-on Oil Filter
H 614/3 Oil Filter Element W 1170 Spin-on Oil Filter W 940 Spin-on Oil Filter
H 615 Oil Filter Element W 1170/13 Spin-on Oil Filter W 940/10 Spin-on Oil Filter
H 616/1 Oil Filter Element W 1170/5 Spin-on Oil Filter W 940/13 Spin-on Oil Filter
H 617 n Oil Filter Element W 1170/7 Spin-on Oil Filter W 940/15 n Spin-on Oil Filter
H 68/1 Oil Filter Element W 12 102 Spin-on Oil Filter W 940/18 Spin-on Oil Filter
H 710/1 x Oil Filter Element W 12 110 Spin-on Oil Filter W 940/19 Spin-on Fuel Filter
H 712 k Oil Filter Element W 12 205 Spin-on Oil Filter W 940/20 Spin-on Oil Filter
H 715/1 n Oil Filter Element W 1226 Spin-on Oil Filter W 940/21 Spin-on Oil Filter
H 719 Oil Filter Element W 1237 x Spin-on Oil Filter W 940/24 Spin-on Oil Filter
H 720 x Oil Filter Element W 1254 x Spin-on Oil Filter W 940/25 Spin-on Oil Filter
H 724/1 Oil Filter Element W 1254 x Spin-on Oil Filter W 940/25 (10) Spin-on Oil Filter
H 724/2 Oil Filter Element W 1254/2 x Spin-on Oil Filter W 940/26 Spin-on Oil Filter
H 728 x Oil Filter Element W 1268 Spin-on Oil Filter W 940/27 Spin-on Oil Filter
H 729 Oil Filter Element W 1268/1 Spin-on Oil Filter W 940/29 Spin-on Oil Filter
H 733/1 Oil Filter Element W 1294 Spin-on Oil Filter W 940/3 Spin-on Oil Filter
H 804 x Oil Filter Element W 13 145/1 Spin-on Oil Filter W 940/30 Spin-on Oil Filter
H 805 Oil Filter Element W 13 145/3 Spin-on Oil Filter W 940/34 Spin-on Oil Filter
H 810 Oil Filter Element W 13 145/6 Spin-on Oil Filter W 940/37 Spin-on Oil Filter
H 813/1 n Oil Filter Element W 1323 Spin-on Oil Filter W 940/38 Spin-on Oil Filter
H 813/1 x Oil Filter Element W 1374/2 Spin-on Oil Filter W 940/44 Spin-on Oil Filter
H 815 n Oil Filter Element W 1374/4 Spin-on Oil Filter W 940/47 Spin-on Oil Filter
H 816 x Oil Filter Element W 1374/5 Spin-on Oil Filter W 940/5 Spin-on Oil Filter
H 820/3 x Oil Filter Element W 1374/6 Spin-on Oil Filter W 940/51 Spin-on Oil Filter
H 822/1 x Oil Filter Element W 1374/7 Spin-on Oil Filter W 940/55 Spin-on Oil Filter
H 827/1 n Oil Filter Element W 1410 Spin-on Oil Filter W 940/62 Spin-on Oil Filter
H 829 Oil Filter Element W 1428 Spin-on Oil Filter W 940/63 Spin-on Oil Filter
H 829/1 X Oil Filter Element W 1428/1 Spin-on Oil Filter W 940/66 Spin-on Oil Filter
H 837 Oil Filter Element W 610/2 Spin-on Oil Filter W 940/67 Spin-on Oil Filter
H 839 Oil Filter Element W 610/3 Spin-on Oil Filter W 940/81 Spin-on Oil Filter
H 845 Oil Filter Element W 66 Spin-on Oil Filter W 941 Spin-on Oil Filter
H 846 Oil Filter Element W 67 Spin-on Oil Filter W 950 Spin-on Oil Filter
H 85 Oil Filter Element W 67/1 Spin-on Oil Filter W 950/1 Spin-on Oil Filter
H 850/1 Oil Filter Element W 67/2 Spin-on Oil Filter W 950/13 Spin-on Oil Filter
H 856 x Oil Filter Element W 68 Spin-on Oil Filter W 950/14 Spin-on Oil Filter
H 925/2 Oil Filter Element W 68/1 Spin-on Oil Filter W 950/17 Spin-on Oil Filter
H 928/1 Oil Filter Element W 712 Spin-on Oil Filter W 950/18 Spin-on Oil Filter
H 929 x Oil Filter Element W 712/11 Spin-on Oil Filter W 950/22 Spin-on Oil Filter
H 929/3 Oil Filter Element W 712/15 Spin-on Oil Filter W 950/26 Spin-on Oil Filter
H 930 Oil Filter Element W 712/16 Spin-on Oil Filter W 950/39 Spin-on Oil Filter
H 932/2 Oil Filter Element W 712/20 Spin-on Oil Filter W 950/4 Spin-on Oil Filter
H 932/5 x Oil Filter Element W 712/22 Spin-on Oil Filter W 950/5 Spin-on Oil Filter
H 943 x Oil Filter Element W 712/22 (10) Spin-on Oil Filter W 950/7 Spin-on Oil Filter
H 943/7 x Oil Filter Element W 712/31 Spin-on Oil Filter W 950/71 Spin-on Oil Filter
H 952 x Oil Filter Element W 712/32 Spin-on Oil Filter W 951 Spin-on Oil Filter
H 973 x Oil Filter Element W 712/34 (10) Spin-on Oil Filter W 954 Spin-on Oil Filter
MH 50 Oil Filter Element W 712/4 Spin-on Oil Filter W 962 Spin-on Oil Filter
MH 51 Oil Filter Element W 712/41 Spin-on Oil Filter W 962/14 Spin-on Oil Filter
MH 54/1 Oil Filter Element W 712/42 Spin-on Oil Filter W 962/15 Spin-on Oil Filter
MH 55 Oil Filter Element W 712/43 Spin-on Oil Filter W 962/2 Spin-on Oil Filter
MH 57 Oil Filter Element W 712/52 Spin-on Oil Filter W 962/26 Spin-on Oil Filter
MH 58 Oil Filter Element W 712/6 Spin-on Oil Filter W 962/27 Spin-on Oil Filter
MH 63/1 Oil Filter Element W 712/65 Spin-on Oil Filter W 962/28 Spin-on Oil Filter
MH 65/1 Oil Filter Element W 712/66 Spin-on Oil Filter W 962/36 Spin-on Oil Filter
MH 66 X Oil Filter Element W 712/8 Spin-on Oil Filter W 962/38 Spin-on Oil Filter
MH 69 Oil Filter Element W 712/80 Spin-on Oil Filter W 962/6 Spin-on Oil Filter
MH 811 Oil Filter Element W 712/83 Spin-on Oil Filter W 962/8 Spin-on Oil Filter
MH 814 Oil Filter Element W 712/9 Spin-on Oil Filter