AIR Tank

ถังพักลม ถังแรงดันลม ถังเก็บลม สำหรับ เครื่องปั๊มลม

ถังลม-airtank-โรงงาน

ถังพักลม ถังแรงดันลม ถังพักน้้ำ (Air Tank) สำหรับ เครื่องปั๊มลมสกรู (Screw air compressor) ถังพักลม หรือ ถังพักน้ำ มีหน้าที่ในการเก็บอากาศที่ส่งมาจากเครื่องอัดอากาศ หรือ เครื่องปั๊ม (Air Compressor) ก่อนที่จะจ่ายต่อไปผ่านเครื่องทำให้อากาศแห้ง (Air dryer) ก่อนที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโรงงาน ถังลมอัดโดยทั่วไปนั้นจะทำจากเหล็กที่สามารถทนแรงดันมากกว่า 15 bar จะขึ้นอยู่กับขนาดของปริมาณที่ต้องการอัดอากาศเข้า ขนาดความหนาของเหล็กก็จะต่างกันออกไป เพื่อให้ทนแรงดันของอากาศได้