NEWS & EVENTS

September 26, 2016

แรงดันลมยิ่งสูงยิ่งดี จริงหรออ ?????

แรงดันลมยิ่งมีแรงดันมาก ยิ่งแรงดันสูงจะยิ่งดี มันจริงหรือป่าว ???

ไม่เลย… แรงดันลมในระบบ ยิ่งมีแรงดันสูงยิ่งเปลือง ยิ่งสูงยิ่งมีปัญหา ต่างหากละ

แรงดันที่สูงเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมในระบบมากขึ้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ แรงดันยิ่งสูง ความหนาของท่อ ของถังพัก จุดเชื่อมต่อต่างๆ ก็ต้องแข็งแรงยิ่งขึ้น การลงทุนวางระบบก็ต้องสูงขึ้นเช่นกัน วัสดุอุปกรณ์ เช่น สายลม หัวต่อลม วาล์ว ฯลฯ ต้องมีคุณภาพพอที่จะรองรับแรงดันนั้นได้ด้วย มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดการรั่วซึม แตกร้าว ทำให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆแรงดันที่สูงเกินไป จะทำให้ปั๊มลมทำงานหนักขึ้นไปด้วย ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น แต่จะได้ลมน้อยลง การลดแรงดันลมลง 1 บาร์ จะช่วยให้ประหยัดพลังงานลงถึง 6% แล้วยังได้ปริมาณลมเพิ่มขึ้น 3% ตัวอย่างเช่น 

 

ปั๊มลมสกรูขนาด 100 แรงม้า
เมื่อใช้งานที่แรงดันขนาด 7 bar จะได้อัตราการอัดลมที่ 14.1 m3/min แต่เมื่อใช้งานที่แรงดันขนาด 8 bar จะได้ อัตราการอัดลมเพียง 12.8 m3/minหรือถ้าหากต้องการใช้งานที่แรงดัน 8 bar โดยต้องการอัตราการอัดลมที่ 14.1 m3/min ต้องเพิ่มกำลังมอเตอร์ขึ้น หรือนัยหนึ่งก็คือต้องใช้พลังงานมากขึ้นนั่นเอง

 

 

จะเห็นได้เลยว่าการใช้แรงดันลมยิ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มค่าใช้จ่าย และเพิ่มปัญหา ดังนั้นควรใช้แรงดันลมให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องจักร แต่บ่อยครั้งที่พบก็คือ การออกแบบระบบการส่งลม หรือท่อลมไม่ดี ทำให้แรงดันลมตก (drop) ในบางจุด เช่น ลมไม่แรงที่ปลายท่อ ฯลฯ หรือการไม่ดูแลรักษาระบบ ท่อกรองต่างๆ อาจตีบตัน ทำให้ต้องมาเพิ่มแรงดันที่ปั๊มลม และเกิดปัญหาตามมาดังที่กล่าวมา ส่วนการออกแบบระบบลม ควรเป็นอย่างไรต้องติดตามในบทถัดไป

credit : เอดีวีฟอเวิดดอทคอม

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , , , ,