NEWS & EVENTS

August 24, 2016

เครื่องปั๊มลมเปิดไม่ได้และเครื่องปั๊มลมไม่ทำลม

เครื่องปั๊มลมเปิดไม่ได้,เครื่องปั๊มลมไม่ทำงาน และ เครื่องปั๊มลมไม่ทำลม

ไม่ว่าเครื่องปั๊มลมจะเปิดไม่ได้ สตาร์ทไม่ได้ หรือ เครื่องปั๊มลมไม่ยอมทำงาน ไม่ยอมทำลมออกมา ก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เครื่องปั๊มลมใช้งานไม่ได้ สิ่งที่เราต้องทำก่อนอย่างแรกเลย คือ ต้องหาสาเหตุที่ทำเครื่องปั๊มลมสตาร์ไม่ติดหรือไม่ทำงานถ้าราไม่รู้สาเหตุแล้วแก้ปัญหาผิดวิธี ก็จะทำสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น ปัญหาเก่ายังไม่แก้ มีปัญหาใหม่เข้ามาอีกแล้ว ดันนั้นเราต้องรู้สาเหตุก่อน ตรวจหาสาเหตุก่อน บทความนี้ได้รวบรวมสาเหตุที่ช่างพบเจอมาและวิธีการแก้ไขในสาเหตุนั้นครับ

เครื่องปั๊มลมสตาร์ทไม่ได้ เปิดไม่ติด มักจะมีหลายสาเหตุดังตารางข้างล่างนี้

เครื่องปั๊มลมสตาร์ทไม่ได้


และถ้าเครื่องปั๊มลมไม่ทำลมละ เกิดจากสาเหตุอะไร ดูได้ตามตารางข้างล่างนี้เลย

เครื่องปั๊มลมไม่ทำลม

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,