เครื่องปั๊มลมเปิดไม่ได้และเครื่องปั๊มลมไม่ทำลม

เครื่องปั๊มลมเปิดไม่ได้,เครื่องปั๊มลมไม่ทำงาน และ เครื่องปั๊มลมไม่ทำลม

ไม่ว่าเครื่องปั๊มลมจะเปิดไม่ได้ สตาร์ทไม่ได้ หรือ เครื่องปั๊มลมไม่ยอมทำงาน ไม่ยอมทำลมออกมา ก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เครื่องปั๊มลมใช้งานไม่ได้ สิ่งที่เราต้องทำก่อนอย่างแรกเลย คือ ต้องหาสาเหตุที่ทำเครื่องปั๊มลมสตาร์ไม่ติดหรือไม่ทำงาน ถ้าราไม่รู้สาเหตุแล้วแก้ปัญหาผิดวิธี ก็จะทำสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น ปัญหาเก่ายังไม่แก้ มีปัญหาใหม่เข้ามาอีกแล้ว ดันนั้นเราต้องรู้สาเหตุก่อน ตรวจหาสาเหตุก่อน บทความนี้ได้รวบรวมสาเหตุที่ช่างพบเจอมาและวิธีการแก้ไขในสาเหตุนั้นครับ

เครื่องปั๊มลมสตาร์ทไม่ได้ เปิดไม่ติด มักจะมีหลายสาเหตุดังตารางข้างล่างนี้

สาเหตุ การแก้ไข
– เกิดจากฟิวส์ขาด – เปลี่ยนฟิวส์ใหม่
– ไฟมาไม่ครบเฟรส – ตรวจเช็คขั้วสายขันให้แน่นทุกจุด
– โอเวอร์โหลดมอเตอร์ทิป – เช็คมอเตอร์ว่ากินกระแสผิดปกติหรือไม่
– เครื่องอัดไม่ถูกรีเซ็ทมาสู้ตำแหน่ง หลังจากตัดดับ – ปิด-เปิด เบรคเกร์แล้วลองสตาร์ทใหม่
– ไฟมาสลับเฟส ที่หน้าจอในโหมด This Fault จะโชว์ Reverse Phase – ปิดเบรคเกอร์ สลับสายไฟเข้าเทอร์มินัล เปิดเบรคเกอร์แล้วลองสตาร์ทใหม่
– กรอกอากาศดัน – ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่

 

และถ้าเครื่องปั๊มลมไม่ทำลมละ เกิดจากสาเหตุอะไร ดูได้ตามตารางข้างล่างนี้เลย

สาเหตุ การแก้ไข
– กรอกอากาศดัน – ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่
– ชุด Air Intake Valve ไม่เปิด – ตรวจเช็คถอดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนชุด ซ่อม (Intet Valve kit)
– ชุด MPV อยู่ในสถานะปิดตลอด – ตรวจเช็คถอนทำความสะอาดหรือเปลี่ยน ชุดซ่อม
– สายพานขาด – เปลี่ยนสายพานใหม่

 

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง
   
 ขายปั๊มลม เครื่องอัดลม FUSION 50 60 75 100 HP   ปั้มลม August 11 KW – 15 HP   ปั้มลม August 7.5 KW – 10 HP
On August 24th, 2016, posted in: Air Compressor Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,