NEWS & EVENTS

September 27, 2016

น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อลื่นปั๊มลม (lubricate)

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่น (lubricate) เครื่องจักรกลต่างๆในปั๊มลม

เครื่องจักรกลต่างๆที่ต้องการการหล่อลื่น น้ำมันจะทำตัวเป็นฟิล์มบางๆเคลือบไปที่ผิวสกรู ผิวเสื้อสกรู เม็ดลูกปืน ตลับลูกปืนต่างๆ ตัวฟิล์มจะป้องกันไม่ให้โลหะกับโลหะเสียดสีกันโดยตรง ตัวฟิล์มนี้ละที่สำคัญที่สุด หากฟิล์มบางลง หรือเสื่อมสภาพตามอายุน้ำมันเอง จะทำให้โลหะกับโลหะเสียดสีกันได้ จะทำให้เกิดผลตามมามากมาย เช่น มีความร้อนสูงขึ้น สั่นสะเทือนมากขึ้น เสียงดังมากขึ้น สึกหรออย่างรวดเร็ว สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้อายุน้ำมันเครื่องที่เติมสั้นลงเป็นทวีคูณ เช่น อายุการใช้งานน้ำมันคือ 2,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส แต่หากเกิน 100 องศาเซลเซียส อายุจะเหลือเพียง 1,000 ชั่วโมงเท่านั้น และถ้าหากเราไม่ทราบข้อนี้ แล้วเรายังคงฝืนใช้น้ำมันที่เสื่อมสภาพนี้ไปอีก1,000 ชั่วโมง ก็คือทำให้หัวสกรูสึกหรอมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ในที่สุดเครื่องปั๊มลมเราก็จะทำลมได้น้อย หรือประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยนั่นเอง แต่ในปัจจุบันหัวสกรูถูกผลิตให้บางลงเล็กลงแล้ว รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ลูกปืนก็เล็กลง เพื่อลดต้นทุนและคงราคาขาย ไม่ให้สูงเกินไปมากนัก แต่หัวสกรูต้องทำงานที่รอบจัด 5,000-8,000 รอบต่อนาที ในสภาวะที่มีแรงอัด ลูกปืนจะต้องรับแรงกดมากขึ้น การหล่อลื่นจึงสำคัญอย่างมาก การใช้น้ำมันเครื่องไม่ถูกต้อง การใช้น้ำมันเกินอายุหรือเสื่อมสภาพ จะเป็นการทำให้ปั๊มลมมีอายุสั้นลงครับ 

อ่านคุณสมบัติน้ำมันกับปั๊มลมอื่นๆ

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , , , ,